Bảo dưỡng định kỳ

Gói bảo dưỡng định kỳ:

  • Bảo dưỡng một hệ thống lạnh dưới 50kW
  • Lập báo cáo kỹ thuật về tình trạng hoạt động
  • Cung cấp nhân sự phục vụ các yêu cầu bảo trì
  • Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật vận hành thiết bị

Leave a comment