Bảo trì trọn gói

Gói bảo trì trọn gói:

  • Có mặt để xử lý sự cố kỹ thuật sau 1hr
  • Phục vụ đường dây nóng24/7
  • Bảo dưỡng định kỳ hàng tháng / quý
  • Không giới hạn số lượng thiết bị
  • Lập báo cáo kỹ thuật về tình trạng hoạt động

Leave a comment