Cối Đá Vảy

+ Công suất thiết kế tủ: 3.000kg – 30.000kg/ ngày

+ Môi chất : Freon, R717, NH3

Leave a comment