Dàn lạnh

Các loại dàn lạnh
+ Dàn lạnh dung cho : Kho mát, Kho lạnh

+ Dàn lạnh dùng cho : Hầm đông gió

+ Môi chất sử dụng: Freon, R717, NH3

+ Vỏ: Inox 304, Sơn tĩnh điện