Gói cung cấp dịch vụ kỹ thuật

Gói cung cấp dịch vụ kỹ thuật:

    • Nhân viên kỹ thuật trực vận hành và xử lý sự cố 24/7
    • Vật tư phụ kiện dự phòng có sẵn cho 1 năm
    • Sửa chữa bảo trì theo gói dịch vụ
    • Lập hồ sơ quản lý thiết bị

Leave a comment