Gói cung cấp dịch vụ kỹ thuật:

  • Nhân viên kỹ thuật trực vận hành và xử lý sự cố 24/7
  • Vật tư phụ kiện dự phòng có sẵn cho 1 năm
  • Sửa chữa bảo trì theo gói dịch vụ
  • Lập hồ sơ quản lý thiết bị

Leave a comment