Kho Lạnh

  • Dùng để lưu trữ, bảo quản các sản phẩm tươi sống.
  • Bao gồm kho lạnh và kho mát.
  • Nhận tư vấn, thiết kế và thi công kho theo yêu cầu.

Leave a comment