Máy nén

Máy nén lạnh
Bao gồm các loại:
– Máy nén piston
– Máy nén trục vít dòng bán kín
– Máy nén trục vít công suất lớn
– Máy nén trục vít dòng bán hở