Tủ đông gió

+ Tủ đông dùng cho cấp đông nông sản, thủy hải sản sản

+ Công suất thiết kế tủ: 500kg – 2.000kg

+ Môi chất : Freon, R717, NH3